Henryk Osten
Ostachiewicz -
artysta malarz

Malarski świat Henryka
        Ostachiewicza

katalog
otwarcie wystawy
              z cyklu
             "Z galerii
              wspomnień" (2004)

Tablica pamiątkowa
Wystawa
       "Z galerii wspomnień"
       (2005)

Powstanie Warszawskie
       (2005)

Metafizyka